isg-denetim-hekimpark

İş Güvenliği Denetlemeleri

İş Güvenliği Denetlemeleri ile orijinal standartlar da istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek sapmalar tespit edilir. İş Güvenliği Denetlemesi, tesisin toplam iş güvenliğini ve performansını geliştirecek nitelikte olup, operasyonların detayına girmez, ana riskler üzerinde durur. Bu bağlam da  denetlemeler planlı veya plansız olabilmektedir. 2018 yılı ilk çeyreği (Ocak-Mart) bölgemizde başlayan plansız denetlemelerde Hekim Park ailesi…